Diabetiske fotsår

Vellykket behandling ved bruk av negativt trykk ved diabetiske fotsår (DFU).

Av: : Mölnlycke Health Care, september 10 2013Postet i: Diabetiske fotsår

Negativt trykk ved sårbehandling (NPWT) er nylig blitt anbefalt ved behandling av noen diabetiske fotsår.  Det er en ikke-invasiv metode hvor såret utsettes for subatmosfærisk trykk (Morykwas og Argenta 1997).  Subatmosfærisk trykk skapes ved at en spesiell pumpe blir koblet til en bandasje (gas eller skum) som er plassert over såret og forseglet.

De fleste klinikere blir overbevist om nytten av NPWT mot fotsår når de ser de dramatiske endringene i sårkarakteristika som størrelse, dybde og eksponerte strukturer. Det er stadig økende evidens som støtter kliniske observasjoner. I 2005 publiserte Armstrong og Lavery en oppsiktsvekkende studie.

I denne studien studerte man effekten av NPWT hos 162 diabetespasienter med tilfredsstillende perfusjon som hadde gjennomgått en delvis fotamputasjon til trans-metatarsalt nivå.  Pasientene ble randomisert til NPWT eller standardbehandling av fuktige sår.

Sårene ble behandlet inntil full tilheling eller til og med 112. dag av perioden med aktiv sårbehandling. Resultatene viste signifikant flere personer med tilhelte sår i NPWT-gruppen. Også hastigheten av sårtilhelingen, basert på tiden til fullstendig lukking og hastigheten for dannelse av granulerende vev, var høyere i NPWT-gruppen enn i kontrollgruppen. Det var også en tendens til færre amputasjoner i NPWT-gruppen.  Blume et al. (2008) undersøkte sikkerhet og klinisk effekt av NPWT ved behandling av fotsår hos diabetespasienter sammenlignet med avansert behandling av fuktige sår (AMWT).

Pasientene ble randomisert til til enten NPWT eller AMWT og fikk i tillegg standardbehandling etter behov. Resultatene viste at en større andel av sårene ble fullstendig lukket ved bruk av NPWT enn med AMWT.  NPWT-pasienter måtte gjennom signifikant færre sekundære amputasjoner. Ved vurdering av sikkerhet var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene med hensyn til behandlingsrelaterte komplikasjoner.

Del dette

Diabetesinsidens, komplikasjoner, fotsår
Diabetesinsidens, komplikasjoner, fotsår

Diabetes er en stadig vanligere sykdom. Nylige...

Årlig visuell inspisering og identifisering...

IDF (2005) og The National Institute for Clinical Excellence 3i Storbritannia...

Opplæring av diabetikere og helsepersonell

Det er begrenset dokumentasjon fra randomiserte og kontrollerte studier...

Riktig fottøy

Sko med dårlig passform, som gnisser eller klemmer på foten,kan føre til sår og fotskade, fordi...

Rask behandling av alle fotproblemer

Så tidlig som i 1986 (Edmonds et al., 1986) ble det vist at rask behandling...

Vellykket behandling med Safetac-teknologi

Fordelene ved å bruke bandasjer med Safetac-teknologi ved behandling av...

Vellykket behandling av vanskelighelende...

Selv om det hittil foreligger begrenset dokumentasjon, kan bruk av avansert...

Utfordringer diabetiske fotsår
Utfordringer diabetiske fotsår

With the anticipated global increase in diabetes from...

Den diabetiske fot

Mennesker med diabetes kan utvikle to hovedkomplikasjoner som påvirker føttene.   Perifer...

Infeksjonsbehandling med en skumbandasje...

The results of this study suggest that the signs and symptoms of local...

Sammendrag erfaringer diabetiske fotsår

This study aimed to look at the experiences of patients with Diabetic ...