Sårbehandling | Mölnlycke Health Care

Sårbehandling

Det er viktig å være oppmerksom på sårkarakteristika for å kunne skape det riktige miljøet for sårtilheling. Betydningen av debridering og å være oppmerksom på systemisk infeksjon er omtalt ovenfor, men antall mikrober, væskehåndtering   og tilheling må også tas i betraktning.


Økt antall mikrober
Betegnelser som blir brukt for å beskrive mikrobemengden, eller nivået av bakterier på såroverflaten, omfatter "kontaminert", "kolonisert" eller "infisert". Å oppnå en viss bakteriebalanse har vært ansett som en viktig faktor for vellykket sårbehandling10. Det er anerkjent at en økt bakteriemengde kan forsinke tilhelingen, forårsake sviktende tilheling og til og med forverre såret11.

Økt antall mikrober kan behandles lokalt med debridering og antimikrobielle bandasjer. De viktigste fordelene ved antimikrobielle bandasjer er at de kan redusere antall mikrober og infeksjonsrisikoen og skape et miljø som støtter den normale tilhelingsprosessen12. Hovedgrunnene til å bruke antimikrobielle bandasjer på diabetiske fotsår, er for å forebygge og redusere økt mengde av mikrober, noe som medfører raskere en tilhelingsprosess