Metabolsk kontroll

Høyt blodsukker kan øke risikoen for komplikasjoner. Det er velkjent at høyt blodsukker øker risikoen for karsykdom, men det kan også medføre nevropati og økt infeksjonsrisiko14. Dårlig blodsukkerkontroll kan redusere tilhelingshastigheten og evnen til å bekjempe infeksjon