Infeksjonskontroll | Mölnlycke Health Care

Infeksjonskontroll

Optimal behandling av diabetesrelatert fotinfeksjon kan potensielt redusere insidensen av infeksjonsrelaterte morbiditeter, behovet for og varigheten av sykehusopphold og insidensen av større lemamputasjon15,16. Infeksjon i diabetiske fotsår blir klassifisert som lett, moderat og alvorlig (se tabell 1) som en hjelp til valg av behandlingsregime. I alle disse tilfellene er hensiktsmessig antibiotikabehandling nødvendig. Et empirisk antibiotikaregime skal være basert på infeksjonens alvorlighetsgrad og sannsynlig etiologisk agens17. Det finnes begrenset dokumentasjon for å kunne gjøre informerte valg blant ulike antibiotika.

 

Alvorlighetsgrader av fotsår

 

 

Lett

Det foreligger 2 eller flere tegn på inflammasjon (puss, erytem, smerte, varme, ømhet, indurasjon). Cellulitt, dersom det foreligger, < 2 cm fra såret, ingen kliniske tegn på systemisk toksisitet, infeksjon i overflatevevet

Moderat

Som for "lett" ovenfor, med cellulitt > 2 cm fra såret, men < 5 cm, ingen tegn på systemisk toksisitet, infeksjonen er spredt til dypere vev og skjelett

Alvorlig

Omfattende cellulitt, dyp abscess med eller uten tegn på systemisk toksisitet (feber, oppkast, hypotensjon, forvirring, acidose, nyresvikt, alvorlig hyperglykemi, leukocytose)

Lipsky et al., 200417