Debridering

Debridering er “fjerning av dødt eller kontaminert vev fra eller nær et sår inntil friskt vev blir eksponert”.

Grunner for debridering av sår

  • Sårets reelle dimensjoner blir synlig
  • Fjerner trykk (som medfører callus) på sårkanten
  • Fibrin/nekrotisk vev forsinker eller hindrer sårtilheling
  • Eksudat kan dreneres bort
  • Såret kan bli renset i dybden
  • Gjenoppretter et kronisk sår til et akutt sår
  • Dødt vev er et ideelt medium for bakterivekst
  • Så snart dødt vev er fjernet, kan sårets
    tilhelingsprosess starte