Mölnlycke® Prosedyrepakker er kundetilpassede

Forberedelsestiden til operasjoner halvert1

Mölnlycke® Prosedyrepakker er satt sammen for å inneholde alle komponenter som brukes ved et bestemt kirurgisk inngrep. Ved å gå over til prosedyrepakker i stedet for enkeltpakkende komponenter kan det genereres betydelige besparelser i tid og kostnader for både større og mindre kirurgiske prosedyrer. Forberedelse tiden for kirurgiske inngrep kan kuttes med mer enn halvparten i forhold til tradisjonell foreberedelsestid til operasjonen.1

 

Vi tilbyr mer enn 7000 komponenter fra ledende leverandører, noe som gjør det enkelt å skreddersy pakkene eksakt til dine behov. 

Alle komponenter og emballasje er i samsvar med de strengeste standarder, slik at pasient og personalets sikkerhet ivaretas. 

Kan generere kortere pasient behandlingstid og mindre overtidsarbeid

Påvist tid- ressurs- og kostnadseffektivitet

Betydelig reduksjon i avfall

Svinn som følge av plukkfeil blir holdt til et minimum2

Tidsbesparelse på opp til 59% med tilpassede Mölnlycke® Prosedyrepakker1

NoImage

(mm:ss)

"18% økning i antall operasjoner ble oppnådd ved å bruke Mölnlycke® Prosedyrepakker, og dermed optimalisere prosessene. Overtid på operasjonsstua ble kuttet ned og pasientsikkerhet forbedret, "sier professor Michael Greiling,
German Institute for Workflow Management in the Healthcare Service (IWiG).

De foreløpige resultatene fra et multisenter studie utført i fem sykehus i Europa viser at bruk av kundetilpassede prosedyrepakker førte til betydelig effektivisering.2

I ett av sykehusene som var med i studien, ble 11 ulike pakker brukt til totalt 2785 inngrep det året. De frigjorde ressurser relatert til tid og kostnader og prosessoptimalisering som aktiverte 500 flere inngrep enn året før, noe som betyr en økning på 18%.

I et annet sykehus, økte antall kirurgiske prosedyrer med 37,5% fra 40 til 55 per dag.

Study performed by the German Institute for Workflow Management in the Health Care Service (IWiG) under the directorship of Professor Dr.rer.oec. Michael Greiling, 2009.

 

Styrkede og videreutviklede sikkerhetsstandarder

Mölnlyckes kundetilpassede prosedyrepakker bidrar til å redusere risikoen for infeksjoner.1 Med færre pakker å åpne, blir risikoen for aseptiske feil redusert. Med kortere opphold i operasjonsavdelingen for pasienten reduseres eksponeringstiden. Én av fem prosedyrepakker som selges i Europa er en Mölnlycke® Prosedyrepakke 4 og de brukes til mer enn 3,0 millioner inngrep hvert år.5 Alle Mölnlycke®Prosedyrepakker er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og standarder.

 

Fabrikken oppfyller alle gjeldende standarder og har avanserte IT styringssystemer, slik at det endelige produktet blir levert i henhold til dine spesifikasjoner.

 • Innhold kan sjekkes med et raskt blikk takket være tydelig merking.
 • Avtagbare etiketter for enkel administrasjon.
 • Full sporbarhet i tilfelle av tilbakekalling av produkter eller melding om produkter.

 

Vårt omfattende tilnærming for å sikre trygghet for deg og dine pasienter omfatter alt fra komponent validering til i-prosess inspeksjoner, pakking, merking og sterilisering av det endelige produktet. Forbedret sikkerhet skaper tillit, og hjelper ansatte å yte på høyt nivå. Les mer detaljer nedenfor.

Opplæring og støtte

Vårt team av eksperter vil hjelpe deg med oppsett av prosedyrepakker og med implementeringsprosesser, gi back-office støtte og hjelp på stedet, og naturligvis råd etter behov.

De kan hjelpe deg med å finne nye muligheter for tid- og økonomiske effektiviseringsgevinster - som du kan bruke til å bli ennå mer effektiv.

  • Spesialist råd og assistanse fra vårt team av erfarne operasjonssykepleiere. Disse gir over 70.000 timer support hos sykehuskunder i Europa årlig.
  • Vi gir råd vedrørende oppsett av prosedyrepakker og hjelper deg å finne den aller beste løsningen for å møte dine behov på en mest mulig effektiv måte.

 

Pålitelig partner

Mölnlycke Health Care har ledet an i konverteringen fra flergangs til engangs operasjonsduker og frakker i mer enn 35 år. Vi har vært i stand til å opprettholde vår posisjon som markedsleder gjennom vår kundefokuserte produktutvikling, produkter av høy kvalitet og våre dyktige og kunnskapsrike medarbeidere. 

Vi har et mangeårig engasjement for å sikre at våre aktiviteter har så liten effekt som mulig på miljøet, uten at effektiviteten og påliteligheten av våre produkter og tjenester reduseres. Et godt miljø er en prioritet i vår produksjon og på våre organisasjoner rundt om i verden.

Les mer om de miljømessige fordelene ved effektivitet på operasjonsstua her

 1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers September 2010 (poster).
 2. Customer reference program, 2009
 3. Study performed by the German Institute for Workflow Management in the Health Care Service (IWiG) under the directorship of Professor Dr.rer.oec. Michael Greiling, 2009.
 4. Market view data, 2010
 5. Sales data, 2011
Del dette

Lær mer

Effektivitet på operasjonsstuen

I en tid med reduserte offentlige budsjetter og refusjoner, må sykehusledelsen...