Suturerte sår

Suturerte sår

Suturerer eller stifter er den mest brukte metoden for å samle et kutt eller et sår. Andre metoder er hudlim, Steri-Strips eller sommerfuglbandasjer.

Referanser

Sutures, or stitches, are the most commonly used method to fix a cut or wound. Other methods are skin adhesives or glue, Steri-Strips or butterfly bandages.

Mepilex® BorderExudation Level: High

Mepilex® Border er en alt-i-ett skumbandasje for middels til svært væskende...

Mepilex® Border AgExudation Level: High

Mepilex® Border Ag er en alt-i-ett skumbandasje for middels til svært væskende...

Mepilex® Border LiteExudation Level: Low

Mepilex® Border Lite er en tynn alt-i-ett skumbandasje for mindre væskende...

Mepore®

Mepore®, verdens første selvheftende bandasje, er sikker og holdbar. Mepore...

Mepore® Film & PadExudation Level: Low

Væske-, virus- og bakterieavstøtende (mikroorganismer større enn 25 nm)...

Mepore ProExudation Level: Low

A shower, viral and bacterial barrier (microbes larger than 25nm) for patients.