Innstikkssteder

Innstikkssteder

Innstikksteder refererer til tuber og dren, eller ortopediske instrument (Hoffman), SVK og perifere venøse kateter.

Referanser

Insertion sites refers to tubes and drains, or orthopaedic instruments (Hoffman), central line catheters and peripheral venous catheters.

Mepilex®Exudation Level: Medium

Mepilex® er en skumbandasje for en rekke sår, som venøse leggsår, trykksår...

Mepilex® LiteExudation Level: Low

Mepilex® Lite er en tynn skumbandasje for lite væskende akutte og kroniske...

Mepore® Film

Mepore® Film er enkel å bruke selv med hansker, takket være dens optimaliserte...

Mepore® Film & PadExudation Level: Low

Væske-, virus- og bakterieavstøtende (mikroorganismer større enn 25 nm)...

Mepore® IV

Mepore IV er forsterket for å sikre pålitelig fiksering for intravaskulært...