Events

Stopp trykkår-dagen

Stop Pressure Ulcer current EPUAP logo with globe

Er alle 5-lags skumbandasjer like?
Sannheten bak effektiviteten av 5-lags skumbandasjer i forebygging av trykksår.

Stopp trykksår-dagen: Webinar
Onsdag 15. november 2017
Kl. 13.00 - 14.00

Trykksårforebygging er et stadig aktuelt problem med helserelaterte, økonomiske og sosiale utfordringer. Implementering og oppfølging av evidensbaserte forebyggingsstrategier er nøkkelen til å redusere forekomsten av trykksår globalt.

Mölnlycke vil være vert for et globalt webinar som presenterer den nyeste forskningen ved bruk av 5-lags skumbandasjer ved forebygging av trykksår, med særlig fokus på de viktigste hensyn klinikere og sykehusadminstrasjon bør være oppmerksomme på når de velger en 5-lags skumbandasje.

Stopp trykksår-dagen webinar
Onsdag 15. november 2017
Kl. 13.00 - 14.00

Webinaret er gratis og vil være på engelsk.

Meld deg på webinaret her

Meet the experts

Speakers

 Prof. Nick SantamariaProf. Nick Santamaria (RN, RPN, B.App.Sc, Grad Dip Health ED, M.ED. St, PhD University of Melbourne & Royal Melbourne Hospital, Australia

 

Amit GefenProfessor Amit Gefen (B.Sc., M.Sc.,Ph.D. Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel)