Absorberende bandasjer – Mepilex® Border Sacrum Ag

Antimikrobiell alt-i-ett skumbandasje for sakrale trykksår

Mepilex® Border Sacrum Ag er en alt-i-ett skumbandasje for svært væskende sakrale sår, og typisk trykksår med alle tegn på infeksjon. Infiserte sår er smertefulle sår som trenger den beste behandling. Mepilex Border Sacrum Ag en bandasje med Safetac®teknologi, for å sikre at smerte ved bandasjeskift er minimert for pasienten. Bandasjen absorberer og holder på sårvæske, opprettholder et fuktig sårhelende miljø og minimerer risikoen for maserasjon2.

Minimerer smerte og skader ved bandasjeskift1,2

 

Motvirker infeksjoner med anti-mikrobiell sølvteknologi

Laget til sakrum - myk og føyelig

Dusjsikker

Når skal Mepilex Border Sacrum Ag brukes?

NoImage

(mm:ss)

For svært væskende sakrale sår med tegn på infeksjon – bruk Mepilex Border Sacrum Ag. Ideell for behandlingen av sakrale trykksår. Dens anti-mikrobielle sølvteknologi hjelper til med å drepe 99.9 prosent av alle bakterier i syv dager. Ettersom Mepilex Border Sacrum Ag bistår debridering og opprettholder et fuktig sårmiljø, kan det faktisk forekomme en økning av størrelsen på såret i begynnelsen. Dette er normalt og kan forventes.

Når et fuktig sårmiljø er opprettholdt legger det til rette for og akselerer tilhelingen. Sølvteknologien har anti-mikrobielle egenskaper og er ideell for sakrale sår med tegn på infeksjon. Forseglede sårkanter minimerer risikoen for maserasjon og postoperative komplikasjoner. Safetac teknologien betyr mindre smerte for dine pasienter, at det er enkelt å fjerne og å reposisjonere bandasjen, ingen bandasjepartikler i såret og mindre odør. Mepilex Border Sacrum Ag kan bli brukt i kombinasjon med gel.

Bruk Mepilex Border Sacrum Ag:

  • Når det er tegn på infeksjon eller det er en større risiko for infeksjon
  • For å behandle svært væskende sår, som trykksår 
  • For bedre eksudatbehandling - utmerket retensjon
  • For mindre smerte for pasienten og for å senke kostnader med færre bandasjeskift
  • For å redusere risikoen av post-op infeksjoner og komplikasjoner til et minimum
Mepilex Border Sacrum Ag finnes i følgende størrelser:
Art. Nr. Str. Ant./eske Ant./trp
382000 18 x 18 cm 5 40
382400 23 x 23 cm 5 25
  1. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
  2. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003.
  3. External lab report: NAMSA 09C 29253 01/09C 29253 02.
Del dette

Relaterte produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag er en alt-i-ett skumbandasje for middels til svært væskende...

Mepilex Border Sacrum
Mepilex Border Sacrum

Fem-lags skumbandasje for trykksår forebygging og behandling av sakrale...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex®Ag er en skumbandasje for middels væskende kroniske eller akutte...

Lær mer

Hvordan bruke Mepilex Border Sacrum Ag

Hvordan bruke Mepilex Border Sacrum Ag Rengjør alltid såret før en bandasje...

Trykksår

Trykksår - den hyppigste type av dyre, men unngåelige sideeffekter av en...

Mepilex® Transfer Ag
Mepilex Transfer Ag

Et sår heles av kroppen og en bandasje kan enten forstyrre eller hjelpe. Mepilex®...

Mepilex® Heel Ag
Mepilex® Heel Ag

Trykksår, diabetiske fotsår eller væskende sår på hæl eller ankelknoke. Mepilex® Heel...

Mepilex® Ag
Mepilex® Ag

Mepilex®Ag er en skumbandasje for middels væskende kroniske eller akutte...

Melgisorb® Ag
Melgisorb® Ag

Når infeksjonsrisikoen er høy, velg Melgisorb® Ag. Den absorberer opp til...

Mepilex® Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag er en alt-i-ett skumbandasje for middels til svært væskende...