Absorberende bandasjer – Mepilex® Border Ag

Antimikrobiell alt-i-ett skumbandasje for akutte og kroniske sår med tegn til infeksjon

Mepilex® Border Ag er en alt-i-ett skumbandasje for middels til svært væskende sår, som brannskade og trykksår, som viser tegn på infeksjon. Infiserte sår er smertefulle sår som trenger den beste behandling. For å sikre at smerte og hudskader ved bandasjeskift er redusert til et minimum, er Mepilex Border Ag en bandasje med Safetac®. For å forsterke utfallet ytterligere for pasienten, sørger Mepilex Border Ag også for en anti-mikrobiell aktivitet, med sølvteknologi.

Safetac teknologi reduserer smerte ved bandasjeskift til et minimum1

Hurtig og vedvarende anti-mikrobiell effekt3

 

Utmerket retensjon og effektiv eksudatbehandling4

 

Sikker fiksering og likevel enkel å reposisjonere - ideell for trykksår

Når skal Mepilex Border Ag brukes?

Mepilex Border Ag er en alt-i-ett skumbandasje, ideell for en lang rekke middels til svært væskende sår med tegn på eller økt risiko for infeksjon. Et eksempel er trykksår, men også traumatiske sår som hudrevninger og sekundært helende sår. Den myke, føyelige bandasjen opprettholder et fuktig sårmiljø, noe som gir såret gode tilhelingsforhold. Forseglede sårkanter minimerer risikoen for maserasjon2.

Trykksår er smertefulle sår. Å tilføre mer, og unødvendig, lidelse til disse pasientene fører til stress og dette er det ingen grunn for. Mepilex Border Ag er en bandasje med Safetac, noe som betyr mindre smerter for pasienten ved bandasjeskift og reposisjonering. Med Safetac blir ingen bandasjepartikler liggende igjen i såret og det er liten til ingen stripping av huden. Anti-mikrobiell effekt med sølvteknologi hjelper til med å motvirke infeksjoner, og dreper 99.9 prosent av alle bakterier i syv dager3.

Bruk Mepilex Border Ag:

  • For bedre eksudatbehandling - utmerket retensjon
  • Når det er tegn på infeksjoner
  • For å redusere kostnadene med færre bandasjeskift og redusere smerte for pasienten
  • For å minimere risikoen av post-op infeksjoner og komplikasjoner
Mepilex Border Ag finnes i følgende størrelser:
Art. nr. Str. Ant./eske Ant./trp
395200 7,5 x 7,5 cm 5 70
395300 10 x 10 cm 5 50
395400 15 x 15 cm 5 50
395600 15 x 20 cm 5 45
395800 10 x 20 cm 5 35
395700 10 x 25 cm 5 35
395900 10 x 30 cm 5 25
  1. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
  2. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003.
  3. External in vitro lab report: NAMSA 09C 29253 01/09C 29253 02.
  4. Feili F. et al. Retention capacity. Poster presentation at WUHWS congress, Toronto, 2008
Del dette

Relaterte produkter

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag er en alt-i-ett skumbandasje for svært væskende...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border er en alt-i-ett skumbandasje for middels til svært væskende...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex®Ag er en skumbandasje for middels væskende kroniske eller akutte...

Lær mer

Hvordan bruke Mepilex Border Ag

Hvordan bruke Mepilex Border Ag Rengjør alltid såret før en bandasje legges...

Trykksår

Trykksår - den hyppigste type av dyre, men unngåelige sideeffekter av en...

Mepilex® Transfer Ag
Mepilex Transfer Ag

Et sår heles av kroppen og en bandasje kan enten forstyrre eller hjelpe. Mepilex®...

Mepilex® Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag er en alt-i-ett skumbandasje...

Mepilex® Heel Ag
Mepilex® Heel Ag

Trykksår, diabetiske fotsår eller væskende sår på hæl eller ankelknoke. Mepilex® Heel...

Mepilex® Ag
Mepilex® Ag

Mepilex®Ag er en skumbandasje for middels væskende kroniske eller akutte...

Melgisorb® Ag
Melgisorb® Ag

Når infeksjonsrisikoen er høy, velg Melgisorb® Ag. Den absorberer opp til...